ZOEK ARTIKEL:

Telefoonnummer

Disclaimer

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld.

Ondanks de in acht genomen zorgvuldigheid kan de informatie op deze site soms niet volledig, niet actueel of voor
meerdere uitleg vatbaar zijn. Behalve indien uitdrukkelijk anders is vermeld, is 101verenigingskleding.nl niet
aansprakelijk voor de juistheid, volledigheid of effectiviteit van de aangeboden informatie, noch
voor eventuele directe en/of indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, geleden als gevolg
van het gebruik van informatie op deze site.

Behalve voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, is het niet toegestaan iets van deze site
of de inhoud daarvan te verveelvoudigen, op te slaan in een geautomatiseerd gegevensbestand,
of openbaar te maken, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch,
door fotokopieën, opnamen of op enige manier dan ook, zonder voorafgaande toestemming van
101verenigingskleding.nl.

De bezoeker dient zich daarnaast te realiseren dat bepaalde links op de website leiden naar informatie
die niet wordt aangeboden, gecontroleerd en/of onderhouden door 101verenigingskleding.nl. Voor de
inhoud van deze informatie is 101verenigingskleding.nl niet aansprakelijk.

Als u niet helemaal tevreden bent over de op de site opgenomen informatie, onze diensten of om
andere redenen opmerkingen heeft over deze site, verzoeken wij u ons dat te laten weten. Klik hier als
u wilt reageren: sales@achos.nl

 
bellafashionkaribangildanhanesalobagbasekaribankaribanbencnikestedman
Veilig betalen via uw eigen bank:
iDeal